Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie

Wdrażanie i utrzymanie

Oprogramowania komputerowego dla małch, śednich i dużch przedsiębiorstw

Projekty szkoleniowe

Z zakresu logistyki produkcji, zaopatrzenia, magazynowania...

Tutaj idzie tekst pod obrazkiem z linkiem..
Kontakt z nami lewy box

Kontakt


dr in??. Katarzyna Topolska

ul. ?ukasi??skiego 15/2
50-436 Wroc??aw

tel. kom. 0 604 51 14 07